کتاب جدید

بسم الله الرَّحمن الرَّحیم

 آموزش

 کودکان تیزهوش

(نقش خانواده و مدرسه)

 ویراست دوم

تألیف:

دکتر رُزماری کالارد- ژولگیت

ترجمه:

دکتر حسن اسدزاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

صدف علیزاده درخشی- متین قاسمی سامنی

پیشگفتار مترجمان: نظر به اهمیت و نقش هوش، سرآمدی (تیزهوشی) در جوانب مختلف زندگی انسان، از جمله جنبه‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی، ما را بر آن داشت تا به ترجمۀ کتابی در این زمینه اقدام کنیم. کتاب "Parenting and Teaching the Gifted"نوشتهی دکتر رُزماری کالارد- ژولگیت (2012). این کتاب حاصل بیش از چهل سال تلاش و تجربۀ علمی و عملی دکتر کالارد- ژولگیت در حوزهی آموزش و پرورش کودکان، بهویژه کودکان سرآمد (تیزهوش) است.

ما مترجمان مطالعۀ کامل و دقیق این کتاب را به دانشجویان رشتههای روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره و راهنمایی، و معلمان، دانشآموزان عادی و تیزهوش و خانوادههای دانشآموزان پیشنهاد میکنیم.

 در این کتاب می خوانید:

* آنچه دربارۀ "تیزهوشان" یک افسانه است.

* آنچه دربارۀ "تیزهوشان" یک حقیقت است.

* چگونگی آموزش و تدریس به "تیزهوشان.

* نقش معلم در آموزش تیزهوشان.

* نقش مدرسه در آموزش تیزهوشان.

* نقش خانواده در آموزش تیزهوشان.

* پاسخ به دغدغه ها و سؤالات شما دربارۀ تیزهوشان.

* نقش تیزهوشان در یادگیری و مدیریت رفتار خود.

× ... و صدها نکات مهم آموزشی و تربیتی دربارۀ افراد (دانش آموزان) تیزهوش 

اطلاعات بیشتر           09122191318

/ 0 نظر / 74 بازدید