دانشگاه های مورد همکاری

دانشگاه‌هایی که به‌صورت حق‌التدریس، راهنمایی، مشاوره و یا داوری پایان‌نامه با آنها همکاری داشته / دارم:

1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیات تهران

2 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

3 - دانشگاه پیام نور، واحد کرج

4 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

5 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

6 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

7- دانشگاه علمی-کاربردی، واحد 31 تهران

 8 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

 9 - دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران

 10 - دانشگاه تربیت مدرس

11 - دانشگاه شهید بهشتی

12 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

 13 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان

 14 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

15- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس

16- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات البرز

17- دانشگاه قرآن و حدیث، قم

18- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

19- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

20- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین

21- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

22- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد

23- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کشور امارات متحده عربی

24- برخی از دانشگاه های کشورهای آسیای میانه

25- دانشگاه الزهرا

26- موسسه آموزش عالی سمنگان-بابل.

/ 0 نظر / 32 بازدید