عضو هیأت تحریریه مجله ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش

هوالعلیم

دکتر حسن اسدزاده

عضو هیأت تحریریه مجله ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش

دارای رتبه علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


http://iase-idje.ir/page/13/Editorial-Board

/ 0 نظر / 61 بازدید