تحصیلات و مدارج دانشگاهی

تحصیلات و مدارج دانشگاهی

 4- دکترا (PhD): روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه بیرمنگام، انگلستان، 2002.

3- فوق لیسانس: علوم تربیتی، دانشگاه علاّمه طباطبایی، 1373.

2- لیسانس: علوم تربیتی، دانشگاه علاّمه طباطبایی، 1370.

1-دیپلم: اقتصاد، گورابزرمیخ، صومعه‌سرا، 1365.

/ 0 نظر / 30 بازدید