تصاویری از شهر فومن (استان گیلان)

تصاویری از شهر فومن

در زمینِ بی زمانی ناکجا آبادی ام     شهروند روستای هر چه بادابادی ام

چشمهای مهربانی از نظر دورم نداشت      ای بغل آیینه تن آغوش ها بگشادی ام

سنگ بودم مُردگی می رفت تا خاکم کند       با دمِ گُلسنگی ات دنیای دیگر دادی ام  

پیش آتش بازی چشمت، زمستان قصه ایست     از تو می گویند پیرانِ شبِ آبادی ام

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید