راهنمائی پایان‌نامه‌ها

 راهنمایی، مشاوره و داوری رساله دکتری (PhD)

اسامی دانشجویان سابق که افتخار راهنمایی، مشاوره و یا داوری رساله دکتری (PhD) آنان را به عهده داشته و البته از آنان نیز یاد گرفته ام. به لطف پروردگار و همت این بزرگان، اکنون هر یک دارای مدارج و مقامات عالیه علمی، دانشگاهی، اجرایی و مایه افتخار کشور اند.

1- سرکار خانم دکتر فاطمه شاطریان محمدی

 2- جناب آقای دکتر یحیی یاراحمدی

 3- جناب آقای دکتر حسین مهدیان

 4- سرکار خانم دکتر صدیقه خدابنده

5- جناب آقای دکتر ایرج بابایی

6- جناب آقای دکتر محمد قربانی

7- جناب آقای دکتر کیومرث احمدی

8- سرکار خانم دکتر شیوا مفتخری حاجی میرزایی

9- جناب آقای دکتر علی سعیدی

10- جناب آقای دکتر ابوالقاسم شکیبا

 11- سرکار خانم دکتر مهرناز اسحاق نیا

 12- جناب آقای دکتر کوروش گودرزی

 13- سرکار خانم دکتر ابتسام پژوهنده

14- سرکار خانم دکتر قدسی

15- جناب آقای دکتر بیژن جهان پناه

 16- جناب آقای دکتر محمد محمدی پور  

 17- جناب آقای دکتر محمدسعید عبدخدایی

18- جناب آقای دکتر اکبر رضایی

19- جناب آقای دکتر جلیل فتح آبادی

20- سرکار خانم دکتر ژاله طاهری

21- جناب آقای دکتر ویسکرمی

22- جناب آقای دکتر  عزت الله قدم پور

 23- جناب آقای دکتر محسن اصغری

24- سرکار خانم دکتر وکیلی

25- جناب آقای دکتر حسین اسکندری

26 - جناب آقای دکتر هادی کرامتی       

27- جناب آقای دکتر ابوطالب سعادتی میر

28- جناب آقای دکتر فریبرز نیکدل

29- سرکار خانم دکتر رزیتا ذبیحی

30- جناب آقای دکتر ولی خلخالی

31- جناب آقای دکتر ذبیح پیرانی

 32- سرکار خانم دکتر آمنه معاضدیان

33- جناب آقای دکتر احمدعلی جدیدیان

 34- سرکار خانم دکتر آتنا اصفهانی خالقی

35- سرکار خانم دکتر مرضیه خسروجردی

36- سرکار خانم دکتر پریسا پیوندی

37- سرکار خانم دکتر ضیایی 

38- سرکار خانم دکتر فریبا بشردوست

39- سرکار خانم دکتر طاهره رنجبری پور

 40- جناب آقای دکتر منوچهری

41- جناب آقای دکتر حسن فربد مفید تهرانی

42- جناب آقای دکتر اسماعیل زاده 

43- سرکار خانم دکتر  زری مقدم

44- سرکار خانم دکتر مونا سرشار

45- سرکار خانم دکتر لیلا باقر پور

46- سرکار خانم دکتر اکرم امیری

47- سرکار خانم دکتر  نرگس رازقی

48- سرکار خانم دکتر زهرا عباس پور آذر

49- جناب آقای دکتر کوروش گودرزی

50- سرکار خانم دکتر امجدالسادات جبلی

51-  سرکار خانم دکتر سمیه رباط میلی

52- سرکار خانم دکتر مریم کلهرنیا گلکار

53- سرکار خانم دکتر عاطفه فردوسی پور

54- سرکار خانم .......  گل مکانی 

55-

راهنمائی پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا)

 1- نیک‌طلب (سیدآبادی)، راضیه (1384) بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی (کلی‌نگر- جزئی‌نگر و کلامی- تصویری)، خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه سوم دبیرستان شهرستان سبزوار، دانشکده‌ی  روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

2- مجتبی‌زاده، محمد (1385) بررسی رابطه بین حافظه فعال، اضطراب و پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان پسر سال سوم دبیرستان شهر زنجان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

(اکنون دانشجو دکتری یا عضو هیآت علمی دانشگاه)

 

3- قربانعلی‌زاده، خیرالله (1385) بررسی رابطه بین حافظه فعال، راهبردهای یادگیری و عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان سال سوم متوسطه شهرستان لنگرود، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

4- سجادی، منصوره السادات (1385) بررسی و مقایسه عزت نفس، نگرش به تقلب درسی و اقدام به آن در دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمائی شهر اراک، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

5- آقائی‌پور، معصومه (1385) بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتباطی و شیوه‌های تدریس مستقیم و غیرمستقیم استادان با میزان محبوبیت آنان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

6- مروتی، ذکرالله (1386) شناخت عوامل مرتبط با فرار از مدرسه در دانش‌آموزان پسر مقطع دبیرستان شاخه نظری شهر ابهر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

(اکنون عضو هیآت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز)

 

7- مهدیان، حسین (1386) رابطه بین ادراک حمایت ار سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهای هوشی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان سوم دبیرستان‌های شهر کاشمر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

(اکنون عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد)

 

8- محمودی، سارا (1386) مقایسه اثربخشی آموزش براساس نظریه طرح واره و روش سنتی بر درس زبان انگلیسی در دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر تهران، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

9- یگانه ایرائی، روجا (1386) بررسی رابطه بین حافظه فعال، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدائی شهر آمل، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

10- صمدی، اکرم (1386) ) رابطه بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان متوسط شاهد و غیرشاهد شهر اراک، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

11- عابدی، غلامرضا (1386) بررسی ویژگی‌های مدیریتی از دیدگاه مدیران، معلمان و دانش‌آموزان سال سوم راهنمائی شهر تهران و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی آنان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

12- مرادی‌نژاد، عباس (1386) بررسی روش تدریس بدیعه‌پردازی بر افزایش خلاقیت و پیشرفت تحصیلی درس انشاء دانش‌آموزان پسر پایه پنجم ابتدائی شهر تهران، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

13- رئیس سعدی، رئیس حسن (1386) بررسی رابطه خودپنداره تحصیلی، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهرستان بندرلنگه، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

14- براری، مجید (1386) بررسی میزان اثربخشی آموزش دوره پیش از دبستان بر پیشرفت تحصیلی کودکان پایه سوم، چهارم و پنجم دبستان شهر بابل، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

15- ثعبانی، صونا (1386) بررسی رابطه فرا شناخت و ادراک یاد گیری زبان انگلیسی با عملکرد درس زبان انگلیسی در دانش‌آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان مراغه، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

16- نعمتی، آبس (1386) بررسی رابطه ی بین ظرفیت حافظه فعال، رویکردهای مطالعه و عملکرد تحصیلی در بین دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر ابهر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

17- حسینی، مسلم (1386) بررسی دیدگاه معلمان نسبت به میزان تحقق اهداف ارزشیابی تکوینی و تاثیر روش‌های ارزشیابی تکوینی (شفاهی و کتبی) بر نمرات ارزشیابی پایانی درس روان‌شناسی در دانش‌آموزان پسر پایه سوم متوسط شهرستان بیرجند، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

18- علی‌مددی، ناهید (1387) بررسی تأثیر میزان دانش و تجربه معلم بر نگرش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه دولتی منطقه 7 شهر تهران در سال تحصیلی87 – 1386، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

19- مهاجر، آمنه (1387) بررسی تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر ظرفیت حافظه فعال و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال سوم دوره راهنمائی شهر تهران در سال تحصیلی در سال تحصیلی87 – 1386، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

20- حبیبی، سمیه (1387) بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله  بر ارتقا میزان سازگاری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شبانه‌روزی دخترانه شهرستان زرند، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

21- اکرامی، زهرا (1387) بررسی اثربخشی آموزش نظریه روان‌شناسی فردی آدلر بر کاهش مشکلات تصمیم‌گیری شغلی افراد جویای کار شهر یاسوج، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

22- رضائی، جمال (1385) بررسی رابطه بین حافظه فعال، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستان‌های شهرستان سرپل ذهاب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

23- فیروزمختار، محمد (1385) مقایسه اضطراب امتحان در دانش آموزان دبیرستانی با والدین فرهنگی و غیرفرهنگی در شهرستان قم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

24- عسکری، علیرضا (1385) اعتیاط و فرار از مدرسه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

25- اسماعیلی، حکیمه (1386) بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی (کلی‌نگر- جزیی‌نگر و کلامی- تصویری)، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر سوم متوسط شهرستان میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

26- دینوری، کسری (1386) بررسی نیم‌رخ روانی زوج‌های ناسازگار و یا جداشده توسط آزمون شخصیتیMMPI و تلویحات درمانی آن، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

27- ابراهیمی بخت، حبیب الله (1386) بررسی رابطه بین کارائی شخصی، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی شهر کامیاران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

29- طولابی، سعید (1386) بررسی تاثیر ظرفیت حافظه فعال و خستگی شناختی بر حل مسائل شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

(اکنون دانشجو دکتری یا عضو هیآت علمی دانشگاه)


30- کرمیان، هنگامه (1386) مقایسه سلامت عمومی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار شهرستان کوهدشت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه.

 

31- اشرف نژاد، اشرف‌السادات (1387) بررسی تأثیر وضعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی بر سبک های مقابله با بحران و پایگاه های هویتی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران در سال تحصیلی 86-1385، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه.

 

32- کیانی، ارغوان (1386) بررسی و مقایسه هوش هیجانی و خودشکوفائی اساتید و دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند.

 

33- نظری، ندا (1387) بررسی تأثیر خستگی شناختی بر میزان پرخاشگری و سطح آرزوی کارمندان خبرگزاری مهر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

34- ایمانی، زهرا (1387) بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر مدیریت زمان مطالعه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان مقطع کاردانی دانشکده علمی-کاربردی تکاب، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

35- احمدیان، حسام (1388) بررسی رابطه بین ارضای نیازهای روانی بنیادی و خودمختاری، شایستگی، ارتباط و خلاقیت در دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1387-1386، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

(اکنون دانشجو دکتری یا عضو هیآت علمی دانشگاه)

 

36- محمدی، زهرا (1387) مقایسه بین سبک های یادگیری (وابسته به زمینه-ناوابسته به زمینه) و ابعاد شخصیتی در دانش آموزان تیزهوش و عادی پایه سوم دبیرستان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

37- یوسفی، الهه (1387) بررسی رابطه بین سبک‌های شناختی (کلی‌نگر- جزیی‌نگر و کلامی- تصویری)، منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سوم متوسط شهرستان لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

38- صادقی، مریم (1387) بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های تفکر و رویکردهای مطالعه در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

39- موسوی، عزیز (1387) بررسی رابطه بین ارضای نیازهای اساسی طبق نظریه مزلو با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سوم متوسطه شهر ایذه در سال تحصیلی 1376- 87، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.  

    

40- صبوری سلوط، پرویز (1387) بررسی رابطه‌ی بین شیوه‌های فرزندپروری والدین با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی منطقه‌ی 5 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

41- درخشنده، مریم (1387) بررسی رابطه هوش هیجانی، استفاده بهینه از وقت و عملکرد تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

42- درویش موجنی، علی (1387) بررسی تأثیر آموزش یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان پایه دوم راهنمائی شهر گرگان در سال تحصیلی 1387-1386،  دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

43- برومندی، مهدی (1387) بررسی رابطه آنورژنی با خلاقیت و عزت نفس در دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر اسفراین  در سال تحصیلی 1387-1386،  دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

44- عبدالهی، زینب (1387) بررسی رابطه بین منبع کنترل، سخت‌روئی و سلامت روان دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

45- یاسمی آذر، فرزین (1387) بررسی رابطه بین سبک دلبستگی و منبع کنترل با رضایت زناشوئی در دانشجویان متأهل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

46- مفتخری، شیوا (1388) بررسی تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری (شناختی و فراشناختی) بر عملکرد حافظه فعال در دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 (اکنون دانشجو دکتری یا عضو هیآت علمی دانشگاه)

 

47- زلفی، جمیله (1387) بررسی رابطه بین منبع کنترل، رضایت زناشوئی و رضایت شغلی در کارکنان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

48- صید، سیده طاهره (1388) مقیاس آموزش ترغیبی و بررسی رابطه آن با انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهر قدس، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

49- بیاتی، مهدی (1388) بررسی تحلیلی و تطبیقی چالش‌های موجود دولت‌ها و برنامه‌ریزان ممالک ایران، انگلستان و سوئد در توسعه آموزش‌های کودکان کودکستانی 6 تا 4 سال، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

50- نیکوکار، حسن (1388) بررسی تطبیقی گزینش و تربیت معلمان آموزش عمومی در کشورهای ایران، آمریکا و فرانسه، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.  

 

51- اسفنجی، مژگان (1387) بررسی محتوای کتاب‌های دوره‌ی ابتدائی در توجه به حقوق شهروندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

 

52- طاهرزاده قهفرخی، سجاد (1388) بررسی تأثیر آموزش روش خودآموزی کلامی بر کاهش اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دبیرستان‌های نمونه شهر کرد، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

(اکنون دانشجو دکتری یا عضو هیآت علمی دانشگاه)

 

53- حیدری، کبری (1388) بررسی رابطه بین شکست تحصیلی و بزه‌کاری در کودکان و نوجوانان مراکز کانون اصلاح تربیت و مقایسه آن با کودکان عادی شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

54- حسن‌بیگی، زینب (1388) بررسی رابطه عملکرد خانواده و مدرسه با خودکارآمدی و خودپنداره دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر کاشان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

55- رضایی، اعضمی (1388) بررسی رابطه بین باورهای هوشی و خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی شهرستان الشتر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

56- جوشقانی، نسرین (1388) بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی NEO  با تعارض و تسهیل شغلی- خانوادگی در بین دبیران متوسطه عمومی منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

57- مدرسی، مرضیه (1388) مقایسه اثربخشی مشاوره شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات روانی دو تیپ شخصیتی درون‌گرا و برون‌گرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

58- اردست، یوسف (1388) بررسی رابطه بین سبک اسناد و عزت نفس با نگرش به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهر مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

59- ایمانی روشنق، افسانه (1388) بررسی رابطه بین عزت نفس و راهبردهای مقابله ای در دختران نگهداری شده در بهزیستی شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

60- شهسواری، مجید (1388) بررسی و مقایسه عملکرد حافظه فعال دیداری / فضایی و حافظه فعال کلامی و رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دبیرستان های پسرانه شهر قزوین، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

61- خیری، فرشته (1389) مقایسه مهارت های مقابله‌ای و راهبردهای خودتنظیمی عاطفی در افراد مبتلا به لوپوس و افراد غیرمبتلا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

62-  یاراحمدی، یحیی (1389) تدوین و آزمون یک مدل انگیزشی برای پیش‌بینی تصمیم دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی و اول دبیرستان مناطق روستایی شهرستان سنندج به ادامه یا ترک تحصیل در دوره‌ی دبیرستان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

63- شاطریان، فاطمه (1389)  روابط ساختاری میان منابع اطلاعات خودکارآمدی معلم و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان: نقش میانجی باورهای کارآمدی معلم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

(اکنون عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه)

 

64- مهدیان، حسین (1389) استانداردسازی پرسشنامه آموزش ترغیبی و رابطه آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان مورد مطالعه دبیرستانهای  شهر کاشمر در سال تحصیلی 89-1388، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

(اکنون عضو هیآت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد)

 

65- یادگیر بصیر، نفیسه (1388) بررسی رابطه بین سبکهای فرزندپروری، مسؤلیت‌پذیری و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهر کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه.

 

66- امینی مقدم، یاسمین (1389) بررسی تاثیر آموزش به کمک مواد رنگی و نور بر میزان توجه و یادگیری درس زبان فارسی در دانش‌آموزان دختر دختر پایه ابتدائی شهر شاهرود، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

67- مروت، کیومرث (1389) بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سبکهای تفکر با تعارض و تسهیل شغلی- خانوادگی در بین دبیران مقطع متوسطه شهرستان کامیاران در سال 89-1388، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.  

 

68- پورحیدری، فضل الدین (1389) رابطه بین جهت‌گیری اهداف پیشرفت و آگاهی فراشناختی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم مقطع متوسطه شهرستان کامیاران در سال 89-1388، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

69- میرزایی، مریم (1389) بررسی تاثیر رفتار جرات‌مندانه بر گرایش به اعتیاد دانش‌آموزان پسر سوم راهنمایی شهر کاشان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

70- جعفریان، زهرا (1389) بررسی و مقایسه سطوح شناختی سوال‌های کتاب عربی (3) سوم دبیرستان رشته تجربی- ریاضی و سؤال‌های پایانی معلمین این درس در شهر تهران براساس طبقه‌بندی تجدید نظر شده بلوم و همکاران در حیطه شناختی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

71- کریمی، عطا ا... (1389) مقایسه رشد اخلاقی و ادراکی- حرکتی دانش آموزان پسر پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی با و بدون تجربه آموزش‌های پیش از دبستان شهر سنندج، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

72- حبیبی، کامل (1389) بررسی تطبیقی ارتقا صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در کشورهای آلمان، ژاپن و ایران، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

73-  پروار، رضا (1391) اثربخشی آموزش مشاوره مثبت نگر بر کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان کرمانشاه، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

74- مطلق، عادله (1389) تأثیر داستان‌های مبتنی بر معماهای اخلاقی بر رشد قضاوت اخلاقی کودکان پایه پنجم مدارس ابتدایی شهر لاهیجان، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

(اکنون دانشجو دکتری یا عضو هیآت علمی دانشگاه)

 

75-  ندرلو، علی اصغر (1386) بررسی رابطه بین سبکهای شناختی، راهبردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان شهر زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

76-  حسنی، علی (1389) بررسی رابطه عوامل انگیزشی (خودکارآمدی، اهداف تسلط، ادراک سودمندی تکلیف) با عملکرد تحصیلی دروس زبان انگلیسی و عربی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهر قدس، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

77- برجی‌پور، مریم (1389) بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر تاب‌آوری در کاهش اضطراب دانش آموزان مقطع دبیرستان منطقه 19 شهر تهران، مرکز آموزشهای تخصصی آزاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

78- اخگری، مریم (1389) بررسی تاثیر کمال‌گرایی سبک زندگی در خلق آثار هنری هنروران تجسمی، مرکز آموزشهای تخصصی آزاد، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

79- مولایی، زینب (1389) بررسی میزان شیوع اختلال خواندن و نوشتن در دانش‌آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه.

 

80- قدیری، پروین (1389) بررسی رابطه بین ادراک از محیط کلاس و جهت‌گیری هدف با پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

81- عهدیه، فاطمی بوشهری (1390) بررسی و مقایسه میزان اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسأله شناختی- اجتماعی بر خلاقیت و باورهای انگیزشی (خودکارآمدی و منبع کنترل) نابینایان شهر یزد، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

82- پریسوز، اعظم (1390) بررسی اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سلامت روان و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختر اول دبیرستان شهر تهران، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

83- رافعی، الهام (1390) بررسی رابطه اداراک از محیط کلاس با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان آران و بید گل، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

84- حسینی، لیلی‌سادات (1390) رابطه سبک‌های شناختی (کل نگر- جزء نگر و کلامی- تصویری)، رویکردهای مطالعه (عمقی- سطحی) با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر سوم متوسطه شهر تهران، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

85- رنجبران، رضا (1390) بررسی و مقایسه رابطه بین سبکهای هویت، خودکارآمدی و سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر مراکز شبانه‌روزی سازمان بهزیستی و عادی شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

 

86- غفاری، ابوالفضل (1390) بررسی رابطه سبکهای شناختی با انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مقطع متوسط شهر شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

 

87- زارچی، فاطمه (1390) اثربخشی آموزش رفتاری والدین بر کاهش اختلالات رفتاری کودکان 7 تا 10 سال مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی در استان قم، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبائی.

 

88- سلیمی اکبری، اکرم (1390) مقایسه ویژگیهای شخصیتی، خودتمایزیافتگی و خطرجویی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

89- جوادی، سهیلا (1390) مقایسه میزان سازگاری و عملکرد تحصیلی نوجوانان در خانواده های مادر سرپرست و خانواده های دو والدی شهر تهران، پردیس آموزش‌های نیمه حضوری، دانشگاه علامه طباطبائی. 

 

90- سلامت شریف، سارا (1390) رابطه هوش معنوی با تاب آوری و خودشکوفایی دانشجویان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.

 

91- مولوی، بهنوش (1390) یررسی رابطه بین سبکهای شناختی (کل نگر-جزء نگر و کلامی-تصویری)، ویژگیهای شخصیتی و وابستگی به چت (گفتمان خودمانی) در بین دانش آموزان پسر دبیرستانی منطقه 6 شهر تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی.            

 

92- وجودی، خاطره (1391) بررسی رابط

/ 0 نظر / 219 بازدید