مدارک و تخصص در زبان

مدارک و تخصص در زبان

 1- تحصیل در انگلستان (1999-2002).

2- دارنده مدرک MCHE از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

3- گواهی دوره سه ماهه زبان ازSelly Oak Colleges ، انگلستان.

4- مترجم برتر، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، 1385.

5- ویراستار انگلیسی، فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

6- ویراستار انگلیسی، فصلنامه‌ اندازه‌گیری تربیتی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

7- ویراستار انگلیسی، فصلنامه امنیت و نظم، سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.

8- ویراستار انگلیسی، فصلنامه مدیریت بر آموزش انتظامی، سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا.

 9- ویراستار انگلیسی، مجموعه مقالات فصلنامه‌ی پژوهش در نظام‌های آموزشی (شماره انگلیسی)،

 10- ویراستار انگلیسی، فصلنامه‌ی فرهنگ مشاوره، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

 11- تدریس متون تخصصی روان‌شناسی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا

12- عضو هیات تحریریه مجله علمی- پژوهشی انگلیسی:

  International Journal of education and applied sciences (injoeas)  

 13-

/ 0 نظر / 35 بازدید