روان شناسی تربیتی، دکتر حسن اسدزاده، دکتر حسین اسکندری

 

 

روان شناسی تربیتی

تحقیق، تدریس، یادگیری

ویراست نو

چاپ سوم

1396

تألیف:

دکتر ریچارد دیوید پارسونز

دکتر استفان لوئیس هینسون

دکتر دیبورا ساردو-بروان

ترجمه:

دکتر حسن اسدزاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حسین اسکندری

استادیار دانشگاه بجنورد

ناشر:

انتشارات رشد فرهنگ

 

شهریور 1396

 

/ 0 نظر / 113 بازدید