راهنمایی، مشاوره و داوری رساله دکتری (PhD)

به نام خدا

راهنمایی، مشاوره و داوری رساله دکتری (PhD)

 1- سرکار خانم دکتر فاطمه شاطریان محمدی

2- جناب آقای دکتر یحیی یاراحمدی

3- جناب آقای دکتر حسین مهدیان

4- سرکار خانم دکتر صدیقه خدابنده

5- جناب آقای دکتر ایرج بابایی

6- سرکار خانم دکتر مرضیه عزیزیان،

7- سرکار خانم دکتر مرضیه یعقوبخانی

8- سر کار خانم دکتر مریم دبیر

9- سر کار خانم دکتر ریحانه نظری

10- سرکار خانم دکتر نسرین رحمان پور

11- سرکار خانم دکتر زهره رباط سرپوشی

12- جناب آقای دکتر فریبرز اصل مرز

13- سرکار خانم دکتر مریم صفرزاده

12- سرکار خانم دکتر خدیجه مرادی

13- جناب آقای دکتر بهزاد عادلی فر

14- سرکار خانم دکتر سکینه جنگی

15- سرکار خانم دکتر لیلا جوادی علمی

16- سرکار خانم دکتر هاجر براتی

17- جناب دکتر محمد شریفی نیا 

18- سرکار خانم دکتر ام البنین هاشمی گرجی

19- سرکار خانم دکتر مینا بروجردی

20- جناب آقای دکتر محمد قربانی

21- جناب آقای دکتر کیومرث احمدی

22- سرکار خانم دکتر شیوا مفتخری حاجی میرزایی

23- جناب آقای دکتر علی سعیدی

24- جناب آقای دکتر ابوالقاسم شکیبا

25- سرکار خانم دکتر مهرناز اسحاق نیا

26- سرکار خانم دکتر ابتسام پژوهنده

27- سرکار خانم دکتر فرانک قدسی

28- جناب آقای دکتر بیژن جهان پناه

29- جناب آقای دکتر محمد محمدی پور

30- سرکار خانم دکتر لیلا رضایی

31- جناب آقای دکتر علی مهربان

32- سرکار خانم دکتر ربابه موحدی پور

33- سرکار خانم دکتر ناهید ثامتی

34- جناب آقای دکتر سعدالله رزینی هاشمی

35- جناب آقای دکتر ایمان پارسایی

36- سرکار خانم دکتر هدی احمدی

37- سرکار خانم دکتر ....... تولیتی

38- جناب آقای دکتر ....   طلائی

39- جناب آقای دکتر علی مراد رضائی ورمزیار

40- جناب آقای دکتر ...... براتی

41- جناب آقای دکتر حمدالله خواجه حسینی

42- جناب آقای دکتر .................بنفشه ورق

43-جناب آقای دکتر مهدی کریمی

44- سرکار خانم دکتر عصمت اصلانی فر

45- سرکار خانم دکتر زهرا سادات آقایی میرک آباد

46- جناب آقای دکتر حبیب الله ابراهیمی بخت

47- جناب آقای دکتر شجاع کرمی

 48- جناب آقای دکتر محمدسعید عبدخدایی

49- جناب آقای دکتر اکبر رضایی

50- جناب آقای دکتر عزت الله قدم پور

51- جناب آقای دکتر جلیل فتح آبادی

52- سرکار خانم دکتر ژاله طاهری

53- جناب آقای دکتر حسن ویسکرمی

54- جناب آقای دکتر محسن اصغری

55- سرکار خانم دکتر ..........  وکیلی

56- جناب آقای دکتر حسین اسکندری

57- جناب آقای دکتر محمدرضا کرامتی

58- جناب آقای دکتر ابوطالب سعادتی میر

59- جناب آقای دکتر فریبرز نیکدل

60- سرکار خانم دکتر رزیتا ذبیحی

61- جناب آقای دکتر ولی خلخالی

62- جناب آقای دکتر ذبیح پیرانی

63- سرکار خانم دکتر آمنه معاضدیان

64- جناب آقای دکتر احمدعلی جدیدیان

65- سرکار خانم دکتر آتنا اصفهانی خالقی

66- سرکار خانم دکتر مرضیه خسروجردی

67- سرکار خانم دکتر پریسا پیوندی

68- سرکار خانم دکتر ..... ضیایی

69- سرکار خانم دکتر فریبا بشردوست

70- سرکار خانم دکتر طاهره رنجبری پور

71- جناب آقای دکتر .... منوچهری

72- جناب آقای دکتر حسن فربد مفید تهرانی

73- جناب آقای دکتر محمدامین اسماعیل زاده تبار

74-  سرکار خانم دکتر مونا سرشار

75- سرکار خانم دکتر زری مقدم

76- سرکار خانم دکتر لیلا باقر پور

77- سرکار خانم دکتر اکرم امیری

78- سرکار خانم دکتر  نرگس رازقی

79- سرکار خانم دکتر زهرا عباس پور آذر

80- جناب آقای دکتر کوروش گودرزی

81- سرکار خانم دکتر امجدالسادات جبلی

82- سرکار خانم دکتر سمیه رباط میلی

83- سرکار خانم دکتر مریم کلهرنیا گلکار

84- سرکار خانم دکتر عاطفه فردوسی پور

85- جناب آقای دکتر محمدرضا صیرفی  

 86- سرکار خانم دکتر شهلا انزلچی

87- سرکار خانم دکتر شکوفه متقی

88- جناب اقای دکتر رضا دنیوی

89- جناب آقای دکتر غلامرضا ثناگوی محرر

90- جناب آقای دکتر محمد آزاد عبدالله پور

91- سرکار خانم دکتر محبوبه هادی پور

92- سرکار خانم دکتر سعیده السادات حسینی

93- سرکار خانم دکتر نسیم رضوی

94- جناب آقای دکتر سجاد طاهرزاده قهفرخی

95- جناب آقای دکتر شهرام علی آبادی

96- جناب آقای دکتر محسن معینی

97- جناب آقای دکتر  انور میری

98- سرکار خانم دکتر مرضیه مشتاقی

99- جناب آقای دکتر علی حنیفه لو

100- سرکار خانم دکتر فرخ حق رنجبر

101- سرکار خانم دکتر افسانه علیزاده اصلی

102- سرکار خانم دکتر  شهناز نوحی

103- جناب آقای دکتر محسن عزیزی

104- جناب آقای دکتر حسین اقبالی

105- جناب آقای دکتر سید آرش تقوی

106- سرکار خانم دکتر سهیلا شیری

107- سرکار خانم دکتر زهرا باقرزاده گل مکانی

108- جناب آقای دکتر ..... انصاری شهیدی

109- سر کار خانم دکتر مریم جواهریان

110-سر کار خانم دکتر ژینوس امرالهی فر

111- سر کار خانم دکتر ایران جلالی

112- سرکار خانم دکتر سیده علیا عمادیان

113- جناب آقای دکتر احسان قدیمی گیلی

114- سر کار خانم دکتر آذر نادی

115- جناب آقای دکتر علیرضا باغبان پرشکوهی

116- سرکار خانم دکتر سارا صحرانورد

117- سرکار خانم دکتر  ریحانه محلاتی

118- سرکار خانم دکتر پریسا خسروتاش

119- سرکار خانم دکتر روای ....   کرج

120- جناب آقای دکتر پرویز عبدالتاجدینی

121- سرکار خانم دکتر فاطمه سادات دیباجی فروشانی

122- سرکار خانم دکتر شراره میرزائی

123- سرکار خانم دکتر زهرا سبحانی

124- سرکار خانم دکتر آذر فرزین یاسمی

125- سرکار خانم دکتر الهام کوشکی

126- جناب آقای دکتر غلامحسن پناهی

127- جناب آقای دکتر احسان قدیمی گیلی

128- سرکار خانم دکتر حمیده دیانت

129- سرکار خانم دکتر سارا صحرانورد

130- سرکار خانم دکتر فاطمه رستمی

131- جناب آقای دکتر ....  شریفیان  شهید بهشتی

132- جناب آقای ...   محمد وردی شهید بهشتی

133- جناب آقای دکتر علی جعفری ندوشن

134- سرکار خانم دکتر مرضیه هاشمی

135- سرکار خانم دکتر فریبا پازانی

136- سرکار خانم دکتر لیلا فلاحی

137- سرکار خانم دکتر نرگس موسویان

138- سرکار خانم دکتر مریم فولادوند

139- سرکار خانم دکتر سمیرا جلالی

140- جناب آقای دکتر نورمحمد رضایی

141- سرکار خانم دکتر اقدس اعرابیان

142- سرکار خانم دکتر افسانه لطفی عظیمی

143- سرکار خانم دکتر فرح بخشایی

144-جناب آقای دکتر وحید احمدی

145- سرکار خانم دکتر مهسا فروغی

146-سرکار خانم دکتر  عاطفه بیدختی

147- سرکار خانم دکتر همدم ملاجعفر

148- سرکار خانم دکتر عاطفه جنبشی

149- جناب آقای دکتر علی جلیلی شیشوان

150- جناب آقای دکتر محمد رفیعی جهرمی

151- سرکار خانم دکتر فیروزه زنگنه مطلق

152- سرکار خانم دکتر  نوشین درخشان

153- جناب آقای دکتر  سیامک خدائی خیاوی

154- سرکار خانم دکتر فاطمه سعیدیان

155-

/ 0 نظر / 110 بازدید