15

دانشگاه‌هایی که به‌صورت حق‌التدریس، راهنمایی، مشاوره و یا داوری پایان‌نامه با آنها همکاری داشته / دارم:

 

1- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیات تهران

 

2 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج

 

3 - دانشگاه پیام نور، واحد کرج

 

4 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه

 

5 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

 

6 - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

7- دانشگاه علمی-کاربردی، واحد 31 تهران

 

 8 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند

 

 9 - دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم) تهران

 

 10 - دانشگاه تربیت مدرس

 

11 - دانشگاه شهید بهشتی

 

12 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیات اهواز

 

 13 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان

 

 14 - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

 

/ 0 نظر / 26 بازدید