سوابق و تجارب اجرائی

سوابق و تجارب اجرائی:

9- مدیر امور اداری دانشگاه علامه طباطبائی،1392-1393.

 8- عضو شورای تحصیلات تکمیلی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، مهر ماه 1390-1392

7- معاون مالی، اداری و دانشجوئی، دانشکده‌ی روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1386-1390.

6- عضو شورای انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، 1387-1389.

5- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1385.

4- عضو کمیته علمی- تخصصی راهنمای آموزشی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی، 1386- 1384.

3- مدیر گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور کرج، 1382.

2- کارشناس آموزش و ترویج، معاونت صید و صیادی، شرکت سهامی شیلات ایران، 1377-1374.

1- کارشناس برنامه‌ریزی درسی و آموزش، معاونت آموزش و تحقیقات، وزارت جهادسازندگی، 1373– 1370.

/ 0 نظر / 26 بازدید