دکتر حسن اسدزاده

قالَ رَسُولُ الله (ص): ... بَعَثَنی مُعَلِّماً مُیَسِّرَاً. خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاد، بلکه معلم آسان گیر با شاگردان فرستاده است.

کتاب جدید نظریه ها و روش های آموزش
ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٠   کلمات کلیدی:

هوالعلیم

نوپا اما نوگرا، کوتاه اما کیمیا!

کتاب جدید

نظریّهها و روشهای آموزش

تألیف:

دکتر حسن اسدزاده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی


کتاب حاضر با هدف تأمین یک منبع درسی جامع و مانع و بدیع و نوین برای درس"نظریه‌ها و روش‌های آموزش" در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری روانشناسی تربیتی تألیف شده است. بدون اغراق، این کتاب مباحث و موضوعات علمی بسیار مرتبط، منسجم و معتبر دربارۀ نظریه‌ها و روش‌های آموزش ارائه کرده است. شرح بیشتر فصول و محتوی کتاب در خود کتاب!  

اطلاعات بیشتر 09122191318   


خرید آنلاین: Book.atu.ac.ir

ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

تاریخ انتشار: اسفند ماه 1395