دکتر حسن اسدزاده

قالَ رَسُولُ الله (ص): ... بَعَثَنی مُعَلِّماً مُیَسِّرَاً. خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاد، بلکه معلم آسان گیر با شاگردان فرستاده است.

عضو هیأت تحریریه مجله ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش
ساعت ٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/٤/۱۱   کلمات کلیدی:

هوالعلیم

دکتر حسن اسدزاده

عضو هیأت تحریریه مجله ایرانی جامعه شناسی آموزش و پرورش

دارای رتبه علمی و پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


http://iase-idje.ir/page/13/Editorial-Board