دکتر حسن اسدزاده

قالَ رَسُولُ الله (ص): ... بَعَثَنی مُعَلِّماً مُیَسِّرَاً. خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاد، بلکه معلم آسان گیر با شاگردان فرستاده است.

در سو گ پدر
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۸   کلمات کلیدی:


 
چالشها و راه کارهای روانشناختی آموزش ترافیک
ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/٥   کلمات کلیدی: